Przetwarzanie danych zgodne z RODO

Informacja dot. przetwarzania Państwa danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

Mają na uwadze spoczywające na Nas obowiązki informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem, jego zaakceptowanie stanowi konieczność dla możliwości korzystania ze strony internetowej www.restoquality.pl oraz korzystania z prowadzonego przez Nas sklepu internetowego.

Równocześnie przypominamy, iż na Naszej stronie internetowej dostępne są treści innych postanowień jakie mają znaczenie dla Naszej współpracy – w szczególności Ogólne Warunki Handlowe oraz Regulamin.

W przypadku pojawienia się pytań – Nasz zespół zawsze pozostaje do Państwa dyspozycji.

z poważaniem

Resto Quality sp. z o.o.

 

1. Kto pozostaje Administratorem danych Osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych pozostaje spółka Resto Quality spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do KRS Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

nr KRS 0000511822, nr NIP 6751503822, nr REGON 123126480z siedzibą przy ul. Zamkniętej 10/1,5, 30-554 Kraków kapitał zakładowy 25 000 zł – pokryty w pełni

 

2. W oparciu o jakie podstawy przetwarzane są dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy:

 1. udzielona zgoda – jedną z podstaw przetwarzania danych osobowych może być udzielona przez Państwa zgoda. Podkreślamy, iż zakres przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę limitowany jest zakresem udzielonej zgody. Równocześnie informujemy, iż w każdym momencie możliwe jest cofnięcie wcześniej udzielonej zgody – w tym celu prosimy o kontakt na adres info@restoquality.pl, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę.
 2. dla wykonania umowy - w przypadkach gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. dane osobowe przetwarzane będą by przesłać zamówiony towar, poinformować o zmianie terminu dostawy, etc.
 3. celem wypełnienia obowiązku prawnego, a więc gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – takie obowiązki mogą mieć podstawę m.in. w przepisach o statystyce, rachunkowości, szeroko pojętych ustawach podatkowych i innych aktach prawnych
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora a więc np. celem dochodzenia i ochrony przed dochodzonymi roszczeniami
 5. na podstawie zgody Klienta w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług  interesujących Klienta - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f.  RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego i możliwe na podstawie zgody Klienta  (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);

 

3. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak jest niezbędne dla zawarcia i wykonania łączącej Nas umowy, jak również dla spełnienia innych obowiązków prawem przewidzianych. Innymi słowy podanie przez państwa danych osobowych takich jak np. imię, nazwisko, nr nip i inne jest konieczne dla wystawienia faktury na sprzedawany towar czy tez przesłania zamówionych sprzętów do Państwa. Bez dysponowania danymi osobowymi nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

 

4. Jakie dane są przetwarzane?

Najważniejsze w Naszej relacji jest przetwarzanie danych osobowych które podajecie Państwo w trakcie logowania do Naszego sklepu internetowego, składania zamówienia oraz w związku z realizacją zamówienia. Najczęściej będą to imię, nazwisko, adres dostawy zamówionego towaru, nr nip, ale w zależności od okoliczności towarzyszących konkretnemu zamówieniu zakres ten może się zmieniać. Każdorazowo jednak dane te będą przez Państwa samodzielnie podawane, a co za tym idzie będzie mieć Państwo pełną kontrolę nad zakresem przekazywanych danych osobowych.

Dodatkowo – w zależności od ustawień Państwa przeglądarki internetowej (w przypadku korzystania z Naszej strony internetowej) zbierane mogą być dodatkowe dane dotyczące np. aktywności w Internecie, odwiedzanych stron, wcześniejszej wizyty na Naszej stronie, rodzaju urządzenia końcowego etc.

 

5. Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez Nas przez okres uzależniony od podstawy na której odbywa się ich przetwarzanie

 1. w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę – dane osobowe przetwarzane są najpóźniej do momentu wycofania (odwołania) udzielonej zgody
 2. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem realizacji umowy której stroną jest osoba której dane dotyczą lub celem podjęcia działań na żądanie tej osoby dane przetwarzane są przez cały okres konieczny dla wykonania łączącej Nas umowy oraz dla wykonania obowiązków z tej umowy wynikających
 3. dane osobowe przetwarzane na mocy przepisów prawa przetwarzane są przez okres wynikający ze znajdujących zastosowanie przepisów – np. w przypadku dokumentacji fiskalnej jest to co najmniej okres pięciu lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym spełniły się przesłanki przechowywania dokumentacji
 4. okres przechowywania danych osobowych w celach w jakich jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę trwa co najmniej do momentu przedawnienia wzajemnych roszczeń – zgodnie z terminami przewidzianymi przepisami kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych (o ile takowe znajdują zastosowanie)
 5. w przypadku działań objętych oświadczeniem zgody – do czasu jej odwołania

 

6. Jakie przysługują mi uprawnienia?

Przysługują Państwu liczne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności prawo do:

 1. żądania dostępu do zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych
 2. sprostowania danych osobowych
 3. usunięcia danych osobowych
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych
 8. prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym zakresie ponownie wskazujemy, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na mocy udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Niezależnie prosimy pamiętać, iż wycofanie zgody wpływa na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, nie ma przy tym wpływu na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o inne podstawy.

 

7. Komu udostępniane są dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazane posiadającym do tego uprawnienia organom (podmiotom), np. organom dochodzeniowo-śledczym takim jak Policja, Prokuratura, Straż Graniczna, Urząd Kontroli Skarbowej i inne podobne. Ponadto dane osobowe mogą być przekazane innymi organom którym prawo daje możliwość domagania się takich danych np. organom skarbowym, celnym, administracyjnym, emerytalno-rentowym etc.

Dane osobowe przekazywane mogą być przekazane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora – czyli Naszej Spółki. W szczególności mogą to być podmioty świadczące usługi z zakresu IT, firmy księgowe i rachunkowe, ewentualnie agencje marketingowe i inne podmioty.

Na podstawie Państwa zgody dane mogą być wykorzystywane również systemy elektroniczne związane z używaną przeglądarką internetową oraz Państwa urządzeniem np. celem doboru treści reklamowych, wykorzystywania tzw. plików cookies.

 

8. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Nasza Spółka, jak również większość jej partnerów oraz podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora to podmioty z siedziba w Polsce, ewentualnie innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Stąd dane osobowe co do zasady nie są przesyłane poza obszar EOG. W części przypadków dojdzie jednak do przesłania danych poza wspomniany obszar – firmy takie jak np. Google – są bowiem podmiotami mającymi siedzibę poza obszarem EOG, w takim przypadku np. przesyłając do Nas maila z zamówieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej założonej na Gmail dane te przesłane zostaną przez serwery znajdujące się poza EOG.

 

9. Cookies

Na Naszej stronie internetowej używamy tzw. znaczników internetowych m.in. plików cookies lub local storage. Są to niewielkie informacje wymieniane pomiędzy Państwa urządzeniem, a serwisami internetowymi które zapisywane sa na urządzeniu z którego Państwo korzystacie (np. laptopie, smartphonie). Pliki te wykorzystywane są do zbierania i przetwarzania danych mogących stanowić dane osobowe, a ich celem jest ułatwienie i przyspieszenie korzystania ze stron internetowych oraz dobór reklam jakie widoczne są w oknie przeglądarki oraz analizowania ruchu na Naszej stronie internetowej. Pliki cookies pozwalają na zapamiętywanie preferencji użytkownika w zakresie wyświetlanych treści czy wspomnianych powyżej reklam. To dzięki plikom cookies możliwe jest np. „przechowywanie” towarów w koszyku zakupów czy też przeglądanie podstron witryny internetowej bez konieczności odrębnego logowanie się do każdej z nich.

Korzystając z Naszej strony internetowej – w zależności od ustawień przeglądarki z której Państwo korzystacie – pliki cookies będą domyślnie wykorzystywane. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki i ograniczyć lub wyłączyć możliwości wykorzystywania znaczników internetowych.

Znaczniki internetowe wykorzystywane są celem zapewnienia szybszego działania Naszej strony internetowej, dopasowywania treści wyświetlanych reklam oraz ułatwiają ich prezentowanie, pozwalają na gromadzenia statystyk dających możliwość analizowania ruchu na stronie internetowej oraz oceny sposobu jej wykorzystywania.

Na Naszej stronie internetowej mogą być wykorzystywane cookies sesyjne – pozostają na Państwa urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony internetowej naszej spółki, jak również cookies seryjne – które pozostają na Państwa urządzeniu tak długo jak pozwalają na to ustawienia Państwa urządzenia lub oprogramowania lub do momentu ich usunięcia.

Czy mogę zmienić ustawienia cookies?

Tak, większość przeglądarek internetowych daje możliwość zmiany ustawień plików cookies – w zależności od Państwa preferencji.

 

10. Dane kontaktowe

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Naszym zespołem pod adresem lukasz@restoquality.pl  - gdzie chętnie udzielimy odpowiedzi na zgłoszone kwestie.

 

 

KONTAKT

12 307 06 72
FAX
12 345 03 28
E-MAIL
info@restoquality.pl
Resto Quality
 • Resto Quality Sp. z o.o. 30-554 Kraków

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000511822, NIP: 675-150-38-22,
Kapitał zakładowy: 25 000,00 PLN

Dane kontaktowe

Prowadzimy szkolenia z obsługi sprzętów oraz organizujemy pokazy wybranych urządzeń.
Zapraszamy do kontaktu!

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl